ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง กำหนดการเข้าประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง กำหนดการเข้าประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)